Blog Post

Yeni Doğan Bebek Emzik Kullanabilir mi?
Bebek

Yeni Doğan Bebek Emzik Kullanabilir mi? 

Bebeklerin kendilerini ifade etme şekilleri ağlamaktır. Huzursuz olduklarında, altları kirlendiğinde, acıktıklarında, sıcakladıklarında, rahat etmediklerinde ağlamaya başlarlar. Bebek ağladığında aileler bazı zamanlarda nasıl hareket edeceklerini bilemezler ve panik olabilirler. Böyle durumlarda bebeğin ağlamasını önlemek için emzik vererek susturmaya çalışırlar. Uzmanlara göre yeni doğan bebeklerde emzik kullanımının sakıncaları vardır. Emzik gerekli hallerde, çok sık olmamakla birlikte nadiren kullanılmalıdır.
Yeni doğan bebekler ilk aylarda sürekli annelerini emmek isterler. Anne memesi, bebekler için aç olduklarında karınlarını doyurdukları, tok olduklarında ise rahatladıkları, daha kolay uykuya geçtikleri ve en önemlisi de güvende hissettikleri için huzur bulma alanıdır.
İlk bir aylık süreçte anne için emzirebilmek, bebek için de emebilmek kolay değildir. Lohusalık döneminde olan anne bebeğini doyurabilmenin ve sütünün yetip yetmediğinin telaşındayken; bebeklerse dudak, damak, ağız senkronizasyonu yaparak emmeyi başarmaya çalışırlar. Anne ve bebek bu zorlu süreç içerisinde savaş verirken, yeni doğan bebeğe emzik vermeye alıştırmak sıkıntıyı arttırabilir. Bu durum iki taraf içinde sıkıntılı geçebilir.
Anne sütü mucizevi bir besindir. Anne sütünün içeriğinde bebeğin gelişimini sağlayan protein, vitamin ve mineraller vardır. Anne sütünün içeriği bebek büyüdükçe ayına uygun şekilde farklı içerikleri barındırır. Sağlıklı bir gelişim için bebeklerin ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmesi çok önemlidir.
Bebekler özellikle ilk bir ayda her ağladıklarında ve istediklerinde anne memesi ile buluşturulmalıdır. Düzenli emzirme sayesinde bebek hızla ve sağlıkla gelişmeye başlar, anne sütü her zaman en sağlıklı besindir. Bebeğin anne sütünü düzenli emmesine bağlı olarak annenin sütü günden güne artar ve anneyle bebek arasındaki bağ emzirme sayesinde daha da güçlenir. Yeni doğan sürecinde emzirme düzenli şekilde devam ederken emzik vermeye çalışmak ve zorla emziğe alıştırmak emzirme ile ilgili bazı sorunlara sebep olabilir.
Emziğe alışan yeni doğan bebeğin kafası karışabilir ve bir süre sonra anne memesini istemeyebilir. Çünkü bebeklerin çene yapıları henüz kuvvetli değildir. Emerken çabuk yorulurlar. Bu eforu emzikte harcayan bebekler bir süre sonra anne memesine geldiklerinde güçleri kalmadığından emmeyi reddedebilirler. Bu annenin sağlığı açısında önemli hastalıklara neden olabilir, dikkat edilmelidir.
Bebeklere ne zaman emzik verebilirsiniz?
Günlük rutinde bebeklere emzik vermek doğru değildir. Emziğe ancak sıkışılan zamanlarda ve son çare olarak başvurulmalıdır. Ağlayan ve huysuzlanan bebeği sakinleştirmek için öncelikle bebeğin neden huzursuz olduğunun tespiti yapılmalıdır. Bebek aç olabilir, altı kirli olabilir, üşüyor veya terliyor olabilir, gaz sancısı olabilir, ateşi olabilir, kolik olabilir, uykusu gelebilir veya ortamdan bunalmış olabilir. Tüm bu ihtimaller göz önünde bulundurularak çözüm yolları aranmalıdır. Eğer sayılan tüm ihtimaller yerine getirildiği halde bebekteki huysuzluk devam ediyorsa işte o zaman bebeğe kısa süreliğine emzik verilebilir. Emziğin gerekli hallerde verilebileceği bir durum da uykuya geçiş sürecidir. Aslında bebekler kendi kendilerini uyutabilecek bir kapasiteye sahiptirler. Ancak her zaman uykuya geçiş süreci kolay olmayabilir. Emzirilen, altı değiştirilen, banyosu yapılan, pijamaları giydirilen bebeklerin uykuya geçişlerinde sıkıntı yaşanıyor ise emzik denenebilir. Burada yapılması gereken şey bebek uykuya geçtiğinde ağzındaki emziğin alınması ve bebek uykudayken uzun süre emzik emmesine müsaade edilmemesidir.

İlgili yazılar