Blog Post

Çocuklarda Uyku Bozuklukları
Çocuk

Çocuklarda Uyku Bozuklukları 

Çocukların biyolojik ve psikolojik gelişimi için uyku çok önemlidir. Uyku ihtiyaçların yaşlarına göre değişkenlik gösterir. Çocukların 2 yaşına gelene kadar uyku ihtiyaçları ortalama 14 saatken, 3-5 yaş aralığındaki çocukların uyku ortalaması 11-13 saattir. Okul dönemi çocuklarında ise bu rakam 10-11 saattir.
Çocuklarda uyku problemleri; dalmakta zorlanmaları, sürdürememe, gece uyanmaları, gündüz uyuklama gibi sürekli problem halidir. Bununla birlikte fiziksel problemlerle bağlantılı olarak uyku apnesi, uyurgezerlik gibi uyku problemleri görülebilmektedir.
Çocukların uykuya dalmakta güçlük yaşaması uyku öncesi seremonilerle ilgili olabilir. Uyumadan önce çocuğu kucağa almak, sallamak gibi ritüeller çocukların uykuya dalma alışkanlığı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bunun yanı sıra, eğer çocuk uykuya geçmeden önce anneye alışıksa, bu alışkanlığın bozulduğu durumlarda kendiliğinden uykuya geçmekte zorlanabilmektedir. Uykuya dalmakta zorluk, okul çağındaki çocuklarda çoğunlukla kaygı ve stresle bağlantılı olabilmektedir.
Çocuklarda uyku apnesi burun ya da ağızdan alınan havanın alınamaması sorunudur. Uyku apnesi; horlama, nefes darlığı, tıkanma, uykunun sıklıkla bölünmesi gibi belirtiler göstermektedir. Bu durum çocuklarda gelişimsel problemler, alt ıslatma, davranış problemleri, dikkat problemleri, öğrenme sorunları, hiperaktivite ve gündüz uyku hali gibi durumlara yol açabilmektedir. Kilo kontrolünün sağlanması, alerjik durumların kontrol altına alınması, geniz eti gibi nefes almayı etkileyecek durumların kontrolünün yapılması uyku apnesi açısından önemlidir.
Çocuklarda uyku gece teröründe uykudan aniden korkuyla, ağlayarak, bağırarak uyanır. Genellikle görülen rüya hatırlanmaz. Gece terörünün gelişmemiş merkezi sinir sisteminden kaynaklandığı düşünülmektedir. Genellikle 18 aylıkken başlayıp 6 yaşına kadar devam etmektedir.
Uyurgezerlik ve diş gıcırdatma gibi problemler çocuklarda sıklıkla görülebilen problemlerdir. Örneğin; 3-7 yaş arası çocukların yaklaşık % 30’unda uyurgezerliğe rastlanmaktadır. Bazı durumlarda yetişkinlikte de devam etmektedir, ancak sıklıkla okul döneminden itibaren azalmaya başlar. Uyurgezerlik gelişmemiş merkezi sinir sisteminden veya yorgunluktan olabilmektedir. Çocuğun kendine zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınması önemlidir.
Çocuklarda uyku problemlerinin görülmesi fiziksel rahatsızlıklar, kronik rahatsızlıklar, mizaç, genetik yatkınlık, duygusal problemler, gelişimsel problemler, anne ve baba psikopatolojisi, ebeveyn tutumu, ebeveyn-çocuk etkileşimi, uyku düzeni, uyku saatlerinin veya uyku yerinin değişimi gibi nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu tür uyku problemleri çocuklarda; sakarlıklar ve kazalar, davranış problemleri, duygusal problemler, hafıza, konsantrasyon ve öğrenme sorunları, akademik sorunlar gibi problemlere yol açabilmektedir.
Uyku problemlerine yol açabilecek fiziksel problemlerin tespiti için gerekli yönlendirmeler yapılır. Eğer fiziksel bir sebep yoksa, uyku bozukluğuna yol açabilecek duygusal problemler tespit edilir. Çocuklarda uyku bozukluğuna yol açan duygusal problemler için oyun terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yöntemleri kullanılır.

İlgili yazılar