Blog Post

Masallar Çocukları Nasıl Etkiler?
Çocuk

Masallar Çocukları Nasıl Etkiler? 

Asırlardır anlatılan ve dilden dile dolaşan masalların çocuklar üzerindeki etkisi büyüktür. Esasına baktığımızda olağanüstü olaylar gibi görünen, ama çoğu zaman insanoğlunun yaşadığı olayları farklı kahramanlara yükleyen masallar, bu yolla güldürürken bilgi ve ilham veren, bunların yanında da bir ders niteliği de taşırlar. Dolayısıyla masal kahramanlarının yaşadıklarıyla çoğu zaman o hikayelerden kendimize ait bir şeyler buluruz. Bu nedenle masalların toplum için de çok önemli olduğunu çocuklarımıza hissettirmeliyiz. Masal dinleyen, okuyan çocuk ile bunlardan hoşlanmayan çocuk arasında farklar muhakkak ki olacaktır. Masal anlatırken veyahut dinlerken masalı bir yandan da çocuklar o anı hayal eder, yaşarlar. Bu durum, çocukların duygu ve düşüncelerini daha çok hissedebilmesini etkiler. Yani çocuk tam anlamıyla aktif olabilir. Bunların yanında masallarda geçen insani değerler; aile, hayvan sevgisi, empati ve ahlaki ilişkiler çocuğun gelişiminde ve düşünce yapısının canlanmasında etkisini gösteriyor. Masalın içinde verilen soyut ve somut dersler ile çocuklar daha da bilinçlenebiliyor.
Masalların Çocuklar için Yararları Nelerdir?
Masallar, çocuklar için çok faydalıdır. Bunları sıralayacak olursak;
Masallar öncelikle çocukların keyifli ve huzurlu vakit geçirmesinde rol oynayan kahramanlardandır.
Çocukların hayal dünyasının genişlemesine katkıda bulunur.
Çocukların bilişsel ve duygusal becerilerinin gelişimini destekler.
Okuma ve yazmaya olan ilgilerini artırır.
Masalları dinleyerek olayların takibini yapma konusunda gelişebilir ve anlatılan konulara odaklanarak içerisinde kendisine ait bir şeyler bulabilir.
Dinlediği masallardan sonra çocuk, kendi iç dünyasını sorgular ve geliştirir.
Daima zıt olayları anlatan masallar, iyi ve kötüyü, güzeli ve çirkini, doğruyu ve yanlışı gibi birçok konuda çocukların ayırt edebilme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
Masalların içerisinde geçen atasözleri, deyimler kalıplaşmış sözcükler ve tekerlemeler çocukların kelime dağarcığının gelişimine katkıda bulunur.
Masal dinlemeyi alışkanlık haline getirmiş çocuklar ilerleyen yaşlarında da çok iyi bir dinleyici olmaya aday olurlar.
Masal okuma ve dinleme saatlerinde anne ve babasıyla vakit geçiren çocuğun aile bağları güçlenir. Bu da tüm hayatını, aile ve arkadaş ilişkilerini etkiler.
Çocuklar, sevdiği masalları insanlara anlatarak sosyal iletişim becerilerini kuvvetlendirebilir.

İlgili yazılar