Blog Post

Çocuklardaki Sosyal Medya Kullanımı
education, elementary school, learning, technology and people concept - close up of school kids with tablet pc computers having fun and playing on break in classroom
Çocuk

Çocuklardaki Sosyal Medya Kullanımı 

Günlerini önemli bir kısmını sosyal medyada beğeni alma kaygısıyla fotoğraf ve video paylaşarak geçiren çocuklar, bekledikleri ilgiyi göremediklerinde depresyonla başlayıp intihara kadar giden psikolojik sorunlar yaşıyorlar.
Sosyal ağlar, en güncel bilgiye erişimi kolaylaştırır, çocukların arkadaşlarıyla bilgi alışverişi yapmasına olanak tanır ve onlara, bir gruba ait olma ve grup içerisinde söz sahibi olma olanağı sunar. Yaş ve gelişim düzeyine uygun olmayan, kontrolsüz internet kullanımları çocukların ruhsal ve sosyal açıdan zarar görmelerine yol açar. Sosyal paylaşım ağlarını kullanan çocuklar, yaş ve ruhsal gelişimine uygun olmayan cinsel ve şiddet yönelimli içeriğe maruz kalabilirler. Ekrandaki şiddet içerikli görüntüler çocuğa şiddetin yaygın olduğu, olağan bir baş etme yolu olduğu düşüncesini kazandırır. Bu da çocuk ve gençlerin şiddet karşısında duyarsızlaşmasına, saldırgan davranışlarında artışa neden olabilir. Sanal ortamda ırkçılık, ayrımcılık gibi zorbalığa tanık olabilirler. Aynı zamanda çocuklar, reklam endüstrisi için de önemli bir hedef haline gelmişlerdir. Mahremiyet duygusunun gelişmesi güçleşebilir ve güvenlik açısından risk ortaya çıkabilir. Sanal ortamdaki ilişkiler, çocuğun gündelik yaşamdaki gerçek, kişiler arası ilişkiler kurmasını zorlaştırabilir.
Uzun süre ekran başında olan çocuklarda fiziksel açıdan; hareketsizlik ve buna bağlı gelişen sağlık sorunları, bilişsel açıdan; sözel becerilerde kısıtlılık, dikkat dağınıklığı, okul başarısızlığı, okumaya karşı ilgisizlik gibi sorunlar gözlenebilir. Bir birey veya grubun bilgi ve iletişim teknolojilerini diğer bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan biçimde kullanması şeklinde tanımlanan siber zorbalık konusunda ebeveynlerin farkındalığının gelişmiş olması ve çocuklarını bu konuda bilgilendirmeleri ve korumaları da önem taşımaktadır.
Çocuğun sosyal paylaşım ağlarında geçirdiği süre takip edilmeli, çocukla karşılıklı konuşarak düzenlenmelidir. Günlük 1,5-2 saati geçmemesine özen gösterilmelidir. Bu süre sosyal paylaşım ağları, bilgisayar oyunları vb. ekran başında geçirilen süre olarak düşünülebilir.
Çocukların sosyal medya kullanımında ebeveynlere düşen görevlerden bazıları;
Öncelikle çocuğun ulaşabildiği internet ortamlarını güvenli hale getirilmeli,
Aile içinde karşılıklı güvene dayalı, olumlu, güçlü bir ilişki sağlanabilmeli, anne babalar çocuklarının yaşamları, ilişkileri, yönelimleriyle ilgili bilgi sahibi olmalı, onları dinlemeye istekli olmalıdırlar. Aile içinde kurallar uygulanabilir nitelikte, net olmalı ve tutarlılık içinde uygulanmalıdır.
Çocuğun sosyal paylaşım ağlarında geçirdiği süre takip edilmeli, çocukla karşılıklı konuşarak düzenlenmelidir. Günlük 1,5-2 saati geçmemesine özen gösterilmelidir.
13 yaşın altındaki çocukların, kendilerine ait bir hesap olmadan mümkünse annenin ya da babanın kullandığı bir hesap üzerinden, bir yetişkin eşliğinde paylaşım sitelerini kullanmalarına izin verilmelidir.
Paylaşılabilecek fotoğraf, içerik ve ifadelerle ilgili sınırlar çocuğa öğretilmelidir.
Çocukların dengeli ve güvenli bir sosyal paylaşım ağı kullanılmasına ebeveynlerin yapacağı en önemli katkılardan birisi de; çocukları için iyi birer rol model olabilmeleridir.

İlgili yazılar