Blog Post

Çocuk Yogası Nedir?
Çocuk

Çocuk Yogası Nedir? 

Çocuk yogası, yetişkin yogasında olduğu gibi, kişiye ruhsal, zihinsel ve fiziksel yararlar sağlayan, kişisel disiplini ve kendini tanımayı, nefes ve gevşeme tekniklerini öğreten, yoga duruşlarının daha hızlı geçişlerle uygulandığı, küçük yaşta çocukları yogayla tanıştırmak için şarkılar, hikayeler ve oyunlarla birleştirilip yaş gruplarına göre uyarlanmış bir yoga çeşididir.

Bugünün çocukları daha küçük yaştan başlayarak, okul, çevre baskısı, akranları arasındaki yarış ve ailelerinin onlardan bekledikleri başarı nedeniyse yoğun bir stres altındalar. Stres onların öğrenmelerini çevre ile iletişimlerini, sağlıklarını ve kendilerine güvenlerini etkilemektedir. Çocuk yogası onların dünyaya bakış açılarını değiştirerek stressiz ve rahat yeni öğrenme metodlarını geliştirir. Çok uzun yıllar sadece erişkinlere ait bir çalışma olduğu düşünülen bu eski öğretinin, aslında çocuklar için de çok faydalı olduğunun anlaşılmasıyla, dünyada hızla benimsenen çocuk yoga programı ile çocuklarda meydana gelen değişiklikler;

Daha güçlü ve sağlıklı bir bedene sahip olurlar.

Daha aktif, daha esnek ve zeki olurlar.

Yaratıcı olurlar, hayal güçleri genişler ve kendilerini daha iyi ifade ederler.

Konsantrasyonları artar ve daha dikkatli olurlar.

Kas yapıları güçlenir ve dengeleri artar.

Nefes egzersizleri ile akciğer kapasitesi artar.

Postür bozuklukları düzelir.

Kendine güvenleri artar.

Erken Yaşta Yogaya Başlamanın Bilimsel Olarak Faydaları

Alveol sayısı 8 yaşına kadar artar, bu yaştan sonra alveoller sadece boyut olarak büyür. İşte bu yaşta yapılan çeşitli nefes teknikleri ile kalp ve damar ve solunum sistemi, sistematik olarak eğitilir. Bu da yaşamın değişik seviyelerinde hastalıklara direnç gösterme ve dayanıklılık açısından önemlidir.

Çocukların immün sisteminden sorumlu olan timüs bezi 8 yaşından itibaren gerilemeye başlar. Onun yerini lenf nodları ve dalak alır. Bu yaşta yoga yapan çocuklar, hücresel seviyedeki immün yetmezlik hastalıklarından, astım, alerjik, reaksiyonlar, artrit, kanser gibi hastalıklardan korunmuş olur. Yoga hayatı boyunca kişinin immün cevabının güçlü olmasını sağlar.

Hipofiz bezi ve tüm endokrin bezler üzerinde etkisi olan, pineal bez bu yaşta gerilemeye başlar. 8 yaşından itibaren hipofiz bezinin üreme hormonları üzerindeki etkisi artar ve puberte (ergenlik) başlar. Yoga yapan çocuklarda puberteye giriş gecikir. Böylece çocuk duygusal, fizyolojik ve psikolojik olarak hazır olduğunda puberteye girer.

Çocukların devam eden teknik ve moral eğitimleri 8 yaşında ivme kazanır. İşte bu yaş çocukların ciddi bir konsantrasyonla öğrenmeye hazır oldukları zamandır. 8 yaştan önce oyun ve fantezi dünyaları onları yönlendir. Bu yaştan sonra dişil-plin ve konsantrasyon kademeli olarak çocuğa öğretilmelidir. Bu dönemde yoga yapan çocuklar, doğal yeteneklerini, kapasitelerini çıkarabilecekleri en üst düzeye çıkararak, işe yarar ve özgür olurlar.

Çocuk Yogasının 4 Ana Hedefi

 • Denge
 • Bedensel denge: Denge duruşmalarıyla koordinasyon ve dikkati arttırmak.

  Duygusal denge: Kendi içinde huzuru, dengeyi ve sükuneti bulmak, ılımlı olabilmek.

  Zihinsel denge: Kolay öğrenmek ve başarı için konsantrasyon ve odaklanmayı geliştirmek, merkezini bulmak, kendiyle barışık, özgüven sahibi, zihinsel olarak dengeli ve ahenk içinde bireyler olabilmek.

  Sosyal ilişkilerde denge: Dengeli ve sağlıklı ilişkiler kurmak ve geliştirmek.

  • Farkındalık

  Bedensel farkındalık: Beş duyuyu kullanarak beden farkındalığını geliştirmek, yoganın sağladığı tüm fiziksel değişimleri ve yararların farkında olmak, beden bölümlerini ve beden mekanizmasının nasıl çalıştığını anlamak.

  Duygusal farkındalık: Yogayla, ‘’şu anı’’ farkında olmak, duyguları hissederek, oldukları gibi kabul etmek, duygusal gelişimin farkında olmak.

  Zihinsel farkındalık: Tüm hayatları boyunca sağlıklı olmak için bilinç ve farkındalık yaratmak.

  Çevresel ve sosyal farkındalık: Sosyal ilişkiler ve çevreleri konusunda farkındalık yaratmak.

  Doğru nefes: Çeşitli nefes teknikleri aracılığıyla doğru nefes alıp vermeyi öğrenmek, zor durumlarda bile nefes düzenine hakim olabilmek.

  Gevşeme: Çeşitli gevşeme teknikleri aracılığıyla stresle başa çıkabilmek, ‘’yavaşlayabilmek’’ ve içsellikleriyle buluşmalarına yardımcı olmak.

  • Öğrenmek

  Öğrenmeye daha açık olmalarını sağlar, değişik yollarla öğrenmek konusunda onları özendirir.

  Yoga, çocukların hayal güçlerini kullanmalarını teşvik ederek öğrenme becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

  Yaratıcılığını geliştirir, kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur.

  Anatomiyi daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

  Kendilerini ve çevrelerini inceleyerek keşfetmeyi, farkına varmaya öğretir.

  • Eğlenmek

  Yoga, doğa, hayvan ve bazı şekilleri taklit edilerek uygulandığı için çok eğlencelidir.

  Takım çalışmasını geliştirir, yarışma stresi olmadan arkadaşlarıyla sosyalleşerek iyi vakit geçirmelerini sağlar.

  Çocuk Yogası Eğitmeni

  Elif Arar

  İlgili yazılar